Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Vuokrausehdot
1. Sopijaosapuolet
Seuraavia ehtoja sovelletaan Uudenmaan pakuvuokra.
Y-tunnus 2045969-5.
Ja asiakas välillä.

2. Ajoneuvon luovutus- ja palautusehdot
a) Vuokraamo luovuttaa ajoneuvon käyttökuntoisena asiakkaalle sovittuna ajankohtana ja sovitussa paikassa. Ellei Asiakas saa ajoneuvoa käyttöönsä Vuokraamon tekemän virheen johdosta, hän on oikeutettu virhettä vastaavaan alennukseen. Tarkista aina ja valokuvaa auto ennen ajoa. Aja kuin omaasi pakettiautoa varauksen aikana. 

b) Palveluvarauksissa asiakas sitoutuu olemaan varauksen mukaisesti sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa vastaanottamassa ajoneuvon. Myöhästyminen saattaa johtaa vuokra-ajan alkamisen siirtymisen uudelleenmääriteltävään myöhempään ajankohtaan. Tankkaa auto täyteen aina ennen palautusta, siivoa omat jälkesi ja valokuvaa pakettiauto ennen palautusta. Palauta auto takaisin vuokra-ajan päättyessä, kerää tavarasi ja siivoa irtoroskat. Auton avaimet on aina palautettava Vuokraamon henkilökunnalle tai sovittuun paikkaan.

c) Itsepalveluvarauksissa asiakas voi ottaa auton käyttöönsä milloin tahansa varausajan alettua ja palauttaa sen viimeistään varausajan päättyessä. Auton avaimet on aina palautettava sovittuun paikkaan.

d) Asiakkaan myöhästyessä ajoneuvon palautuksesta, Vuokraamolla on oikeus veloittaa 100 €:n myöhästymismaksu ja hinnaston mukainen veloitus ylimääräisestä vuokra-ajasta. Ohjeistuksesta poikkeavasta auton palautuksesta Vuokraamolla on oikeus veloittaa 100 €:n sopimusrikkomusmaksu.

e) Jos Asiakas jättää palauttamatta ajoneuvon vuokra-ajan päättyessä eikä vuokrasopimuksen pidentämisestä ole sovittu Vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille. Itsepalveluvarauksissa ja 6 h pidemmissä palveluvarauksissa vuokrasopimuksen pidentäminen edellyttää, että pidennys on maksettu ennen varsinaisen vuokra-ajan päättymistä.

d) Vuokraamolla on oikeus olla luovuttamatta ajoneuvoa, jos ilmenee, että Asiakas ei ole kykenevä ajoneuvon ehdot täyttävään käyttöön. Ajoneuvoa ei luovuteta, mikäli asiakkaalla ei ole esittää voimassaolevaa ajokorttia.

3. Vuokra-aika 

a) Vuokra-aikaan sisältyvät auton käyttöönottamiseen liittyvät toimenpiteet. Vuokra-ajan laskutus tapahtuu varatun ajan mukaan, eikä Asiakkaalle makseta hyvitystä, vaikka tämä palauttaisi auton ennen vuokra-ajan päättymistä.

b) Vuokra-ajan pidennys kesken vuokra-ajan edellyttää, että ajoneuvo on käytettävissä. Varauksen pidennys veloitetaan hinnaston mukaan kuin se olisi erillinen uusi varaus.

4. Ajoneuvon käyttö 

a) Asiakas on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakas sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavalla.

b) Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Auto voidaan luovuttaa toisen henkilön kuljetettavaksi vain, mikäli kuljettajan tiedot on etukäteen ilmoitettu Vuokraamolle. Asiakas on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä henkilölle, jolle auto luovutetaan kuljetettavaksi.

c) Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on ehdottomasti kielletty.

d) Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. 
Asiakas maksaa kaikki pysäköintimaksut itse! 
Myös jos jälkiperinnässä tulee parkkimaksuja.
Tai sakkoja / ylinopeus laskuja! Huom. Viime kädessä auton noutanut kuljettaja on vastuussa autosta ja myös maksuista.

e) Asiakkaan tulee autoa vastaanottaessaan tarkistaa sen ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

f) Tupakointi ajoneuvossa on ehdottomasti kielletty. Mikäli Asiakas ei noudata tätä kieltoa, Vuokraamolla on oikeus periä sopimusrikosta 200 €:n maksu.

g) Lemmikkieläimien kuljettaminen ajoneuvossa on ehdottomasti kielletty. Mikäli Asiakas ei noudata tätä kieltoa, Vuokraamolla on oikeus periä siivous- ja puhdistuskulut sekä sopimusrikosta 50 €:n maksu.

5. Käyttöä koskevat rajoitukset
Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Mikäli Asiakas vie auton Suomen rajojen ulkopuolelle, Vuokraamolla on oikeus periä tästä 500 €:n sopimusrikkomusmaksu.

 6. Asiakkaan korvausvastuu

a) Asiakas on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä ajoneuvon seisonta-ajasta aiheutuneet kustannukset. Vuokraamo laskuttaa Asiakasta korjauskustannusten osalta Vuokraamon valitseman korjaamon korjauskustannuslaskelman mukaan sekä seisonta-ajasta voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Edellä mainittujen kustannusten korvausvastuun enimmäismäärä on 1 800 € vahinkoa kohden. 
Korvausvastuun enimmäismäärän alentaminen 600 €: on vahinkoa kohden on mahdollista lisämaksulla 
(20 € ensimmäiseltä alkavalta vuorokaudelta ja 10 € seuraavilta alkavilta vuorokausilta). 

 

* Kaikissa pakettiautoissa joissa on vetokoukku. 
Mahdollisesti tarvitsemasi adapterin voit ostaa edullisesti autotarvikeliikkeestä. Huomioithan että adapterin pitäminen kytkettynä ilman peräkärryn kytkemistä saattaa aiheuttaa esim. vilkkujen nopean vilkkumisen. 

 

Peruutusehdot. 
Voit peruuttaa varauksesi 48 tuntia ennen varauksen alkamista ilman kuluja, jolloin saat maksamasi varausmaksun täysimääräisenä takaisin. Jos varauksen alkamiseen on alle 12 tuntia, perimme peruutuskuluja 50 % varausmaksusta, kuitenkin enintään 50 euroa.

Uudenmaan pakuvuokra 

Laaksosuontie 3
04130 SIPOO

puh: 050 4767 373 

 

auto@pakuvuokra.fi 

Y-tunnus 2045969-5